Maksymalna ilość pompek. Ugięcia ramion w podporze.

FMS - Stabilność rotacyjna tułowia - Celem testu jest ocena stabilności tułowia w płaszczyźnie strzałkowej podczas symetrycznej pracy ramion.

FMS - Ugięcie ramion w podporze (pompka) (ang. trunk stability push-up) - - Celem testu jest ocena stabilności tułowia w płaszczyźnie strzałkowej podczas symetrycznej pracy ramion

FMS - Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi (ang. ASLR - active straight leg raise) - jest częścią Functional Movement Screen. Test FMS, jest metodą badania , którą można ocenić stan funkcjonalny zawodnika sportowego lub osoby trenującej amatorsko.

Test ocenia zdolność do uniesienia kończyny dolnej przy ustabilizowanym tułowiu.

FMS - Wypad w linii - FMS - Głęboki przysiad jest częścią Functional Movement Screen.